► SERWIS O PRZESŁUCHANIACH ► KURSY SZKOLENIA ► METODY I TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ. - Serwis o przesłuchaniach... | METODY i TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ | Przesłuchania policyjne. Przesłuchania ABW. Przesłuchanie na prokuraturze. Przesłuchania CBA. Przesłuchanie w sądzie. Sposoby przesłuchiwania podejrzanych. Wydobywanie zeznań. Przesłuchania. Metody przesłuchań. Techniki przesłuchań. Sposoby przesłuchań. Wymuszanie zeznań. Zakazane techniki przesłuchań. Niedozwolone metody przesłuchań. Przesłuchanie podejrzanego. Przesłuchanie oskarżonego. Przesłuchanie świadka. Przesłuchanie zatrzymanego. Policja przesłuchania. Przesłuchanie pokrzywdzonego. Tortury w trakcie przesłuchania. Wzmocnione techniki przesłuchań. Ulepszone techniki przesłuchań. Zaawansowane techniki przesłuchań. Wzmocnione metody przesłuchań. Ulepszone metody przesłuchań. Zaawansowane metody przesłuchań. Prawo przesłuchania. Przesłuchujący. Przesłuchiwany. Słuchający. Słuchany. Manipulowanie przesłuchiwanym. Nielegalne metody przesłuchań. | Szkolenia METODY i TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ. Kursy METODY i TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ. | Metody i techniki oporu w trakcie przesłuchań szkolenie/kurs. | Artur Frydrych – Wykładowca, Licencjonowany detektyw – szkolenia techniki i metody przesłuchań.

PRZESŁUCHANIE
MENU
Nie ma ludzi niewinnych. Są tylko niewłaściwie przesłuchani.
Przejdź do treści
metody i techniki PRZESŁUCHAŃ

SZKOLENIA
METODY I TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ

Techniki badania osób i taktyka zdobywania informacji poprzez rozmowy, rozpytania i przesłuchania.
Metody ataku i obrony. Techniki oporu.Więcej

USŁUGI
PROFESJONALNE
przygotowanie do przesłuchań.


KONTAKTDodatkowe informacje.
Zamawianie usług i szkoleń.


Szkolenie:


METODY I TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ


Techniki badania osób i taktyka zdobywania informacji poprzez rozmowy, rozpytania i przesłuchania.

Metody ataku i obrony. Techniki oporu.
Nie ma ludzi niewinnych.
Są tylko niewłaściwie przesłuchani.


 
O szkoleniu
PRZESŁUCHANIE – to czynność definiowana prawem ale i psychologią. I choć to dwie bardzo odległe definicje, to jednak się wzajemnie nie wykluczają. Poniekąd nawet dopełniają i uzupełniają się nawzajem. Definicja psychologiczna, w dużym uproszczeniu sprowadza przesłuchanie do rozmowy dwóch stron (osób) na której przebieg obie mają wpływ poprzez wzajemną interakcję. Definicja prawna czynności przesłuchania określa wymogi formalne jakie muszą być spełnione, aby rozmowę nazwać przesłuchaniem w prawnym rozumieniu tego słowa i aby owa „rozmowa” powodowała określone kodeksowo skutki prawne.

Przesłuchanie to proces przede wszystkim psychologiczny którego cel jest poznawczy. Skuteczne przesłuchanie jest dalekie od prymitywnych wzorców znanych z filmów sensacyjnych czy pozbawionych należytego kontekstu i wyjaśnienia procesów relacji dziennikarskich.

Przesłuchiwani jesteśmy permanentnie. I to nie tylko przez policjantów, prokuratorów, urzędników organów kontroli, sędziów itd… Nie rzadziej też sami przesłuchujemy. I nawet nie mamy tego świadomości. Rodzice przesłuchują dzieci na okoliczność „tego co było w szkole”. Szefowie przesłuchują podwładnych rozliczając ich z powierzonej pracy. Audytorzy przesłuchują na okoliczność badanego zdarzenia. I przykłady można by mnożyć… Tylko najczęściej nikt nie nazywa tego przesłuchaniem. Wolimy synonim „rozmowa”.

Profesjonalne przesłuchanie to swoista gra psychologiczna nastawiona na określone cele pomiędzy przesłuchującym a przesłuchiwanym. Gra wymagająca wiedzy, znajomości taktyki i umiejętność doboru metody badania. To umiejętność rozpoznania intencji, ujawnienia obaw badanego, przyczyn jego ewentualnej nieszczerości i przełamania jego oporów. To kwestia nie tylko identyfikacji kłamstwa, ale i obiektywnej oceny jego przyczyny. Wszak nie zawsze kłamstwo jest skutkiem zamierzonym kłamiącego. To kwestia takiego poprowadzenia rozmowy aby wydobyć pozornie niedostępne (zapomniane) informacje z pamięci słuchanego. Ale to także techniki behawioralne prowadzące do oceny postawy badanego często bez jego świadomej współpracy.

Umiejętne prowadzenie takich rozmów pozwala nie tylko na ujawnienie „czarnej owcy” w zespole, ale i na rzetelną ocenę naszych współpracowników i ich lojalności wobec pracodawcy. Pozwala ujawniać postawy dwulicowe i wykzaywać rzeczywiste intencje osób wobec badanego zjawiska (zdarzenia czy czynności). Umożliwia rozpoznawanie kontrahentów podczas procesów negocjacyjnych.

Znajomość poszczególnych technik pozwala nam także na skuteczną obronę i rozpoznanie ich stosowania wobec nas. A to ostatnie może być nam przydatne coraz częściej. Bo coraz częściej możemy zetknąć się z osobami profesjonalnie przygotowanymi do prowadzenia takich „rozmów”. Z metodyki przesłuchań szkoleni są nie tylko policjanci, prokuratorzy czy sędziowie w stosunku do których to nawet nie powinno nikogo dziwić. Szkoleni w tym zakresie są także urzędnicy wielu państwowych organów kontroli (np. skarbowych), inspektorzy, audytorzy wewnętrzni w korporacjach itd… Lista jest naprawdę długa i coraz dłuższa.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Ryba nie dałaby się złapać,
gdyby nie otwierała gęby.


Poznaj TECHNIKI OPORU w trakcie przesłuchań.
Program szkolenia
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
Czym jest przesłuchanie a czym rozpytanie
Przesłuchanie w ujęciu prawno-procesowym
Przesłuchanie w ujęciu psychologicznym
Zasady i wymogi formalne dot. zasad i sposobów prowadzenia przesłuchania wg. przepisów prawa
Gra pozorów pomiędzy słuchającym i słuchanym (reguły i schematy).
Wywieranie presji fizycznej.
Wywieranie presji psychicznej.
Kłamstwo, konfabulacja czy szczera nieprawda?
Jakie figle płata mózg świadka / uczestnika zdarzenia?
Komunikacja i przekazy pozawerbalne.
Mowa ciała zdradzi więcej niż słowa.

CEL PRZESŁUCHANIA
Operacyjny
Procesowy

ORGANIZACJA PRZESŁUCHANIA
Przygotowanie się do przesłuchania
Miejsce / pomieszczenie
Cele przesłuchania
Metody przesłuchania
Etapy przesłuchania
Czynności wstępne (faza formalna)
Etap spontanicznych zeznań (faza swobodnej wypowiedzi)
Etap szczegółowych pytań i odpowiedzi (faza pytań szczegółowych)
Etap czynności końcowych
Ocena zeznań złożonych i ich znaczenie w procesie karnym
Dokumentowanie zeznań

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI NALEŻĄCYMI DO SZCZEGÓLNYCH KATEGORII
Osoby w podeszłym wieku
Dzieci
Osoby będące pod wpływem środków odurzających
Osoby chore psychicznie

PODSTAWOWE METODY I TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ
Przesłuchanie metodą “wywiadu poznawczego”
Metoda ujawniania związku świadka ze sprawą
Metoda perswazji
Metoda przypominania
Metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa
Metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa
Metoda „ślepej uliczki"
Metoda „wszechwiedzy"
Metoda szczegółowych pytań
Inne techniki i metody…
Przesłuchanie „metodą FBI”

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA WYBRANYCH TECHNIK I METOD PRZESŁUCHAŃ
 
Ocena skuteczności
Ocena legalności
Aspekt etyczny
Aspekt prawny
Zasadność użycia

GRY MANIPULACYJNE  W TRAKCIE PRZESŁUCHANIA
Przykładowe gry psychologiczne i ich ukryte cele.

ELEMENTY MOWY CIAŁA W TRAKCIE PRZESŁUCHAŃ
Zachowania i przekazy pozawerbalne
Spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym

WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIARYGODNOŚĆ ZEZNAŃ
Czynniki wpływające na zapamiętywanie i odtwarzanie materiału pamięciowego
Rodzaje i typy pamięci
Etap uzyskiwania treści informacyjnych - spostrzegania
Etap zapamiętywania i przechowywania treści informacyjnych
Etap przekazu treści informacyjnych - reprodukcji
Czynniki wpływające na spostrzeżenia

KRYTERIA ANALIZY WIARYGODNOŚCI ZEZNAŃ
Kryteria wiarygodności wg. W. Sterna
Kryteria wiarygodności wg. F. Arntzena
Kryteria wiarygodności wg. U. Undeutscha
Kryteria wiarygodności wg. E. Littmana i H. Szewczyka
Kryteria wiarygodności wg. G. Kohnkena
Kryteria wiarygodności wg. Z. Martena
Kryteria wiarygodności wg. M. Stellera
Kryteria wiarygodności wg. D. Skowrońskiego

BŁĄD A KŁAMSTWO
Błędy spostrzegania wzrokowego
Błędy spostrzegania słuchowego
Błędy spostrzegania dotykowego
Złudzenia i omamy

RODZAJE KŁAMSTWA
Kłamstwo normalne
Fantazjowanie
Pseudologia fantastica - (mitomania)
Konfabulacja

METODY BADAJĄCE KŁAMSTWO W ZEZNANIACH
Sytuacja składania fałszywych zeznań.
Kryteria wiarygodności ze względu na treść zeznań

TECHNIKI OPORU (OBRONNE) stosowane w trakcie przesłuchań

PRZESŁUCHANIA Z UŻYCIEM TECHNICZNYCH LUB CHEMICZNYCH ŚRODKÓW WSPOMAGAJĄCYCH
Możliwości
Aspekt techniczny
Aspekt etyczny
Aspekt prawny
SkutecznośćWykłady wzbogacone o liczne prezentacje multimedialne, filmy i przykłady obrazujące omawiane tematy oraz zajęcia warsztatowe.UWAGA!
Na życzenie zamawiającego szkolenie:

Możliwość rozbudowy szkolenia o dodatkowy moduł:
PRAWA PRZESŁUCHIWANEGO WG. KPK i innych przepisów (np. uprawnienia świadka, podejrzanego, poszkodowanego). - dodatkowy dzień szkolenia.

Możliwość rozbudowy szkolenia o dodatkowy
MODUŁ WARSZTATOWY - dodatkowy dzień szkolenia.Po szkoleniu KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!

Metody i techniki przesłuchań.

Sposoby ataku i obrony. Techniki oporu.

Szkolenie dla każdego!
Przyda się!
Zamów już teraz!
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o szkoleniu:METODY I TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ

Techniki badania osób i taktyka zdobywania informacji
poprzez rozmowy, rozpytania i przesłuchania.

Metody ataku i obrony. Techniki oporu.

Czas szkolenia:

Szkolenie trzydniowe.
ok. 24 godzin.Cena szkolenia:

8.400 złotych
za szkolenie dla grupy od 1 do 5 osób.

WięcejMiejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane z dojazdem do klienta na terenie całego kraju.To jest ważne:

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.

WięcejWykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.

WięcejSzkolenie wewnętrzne / dedykowane:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia organizujemy szkolenia wewnętrzne dedykowane wskazanym pracownikom zlecającej firmy bądź instytucji z programem każdorazowo profilowanym pod ich indywidualne potrzeby.Usługi eksperckie:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia realizujemy także usługi eksperckie, doradcze oraz wsparcia metodycznego.Więcej informacji o szkoleniu:

Dodatkowe informacji organizacyjne, o szkoleniu, wykładowcy, warunkach realizacji i cenie znajdziesz na stronie głównej serwisu SPECJALISTA.edu.pl
Inne szkolenia
Prowadzimy także
szkolenia i kursy zawodowe
w zakresie:


Szpiegostwo gospodarcze i ochrona zasobów informacyjnych;

Metody i techniki przesłuchań, sposoby ataku i obrony, techniki oporu;

Profesjonalne rozpoznanie kłamstwa oraz nieszczerych postaw i zachowań w relacjach interpersonalnych, metody skutecznego kłamania;

Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających;

Atak socjotechniczny jako narzędzie wyłudzania informacji;

Socjotechnika i techniki manipulacyjne;

Profesjonalne techniki dezinformacji i manipulacji przekazem publicznym/masowym (obrona i atak);

Zasady organizacji poufnych spotkań biznesowych wraz z zabezpieczeniem kontrinwigilacyjnym kontaktów;

Zasady minimalizujące ryzyka związane z prowadzeniem nieformalnych rozmów handlowych które muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu i treściach mogących rodzić niepożądane konsekwencje;

Szkolenia antykorupcyjne.

Szkolenia SPIN doktor'ów.


Przykładowe programy oraz opisy poszczególnych szkoleń prezentujemy na stronie: www.SPECJALISTA.edu.pl.Każdy z zaprezentowanych tam programów może zostać zmodyfikowany w taki sposób aby dopasować go do Państwa zindywidualizowanych potrzeb.W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

Oferta specjalna
Oferta specjalna!

adresowana przede wszystkim do zawodów prawniczych (kancelarie adwokackie, kancelarie radców prawnych, kancelarie doradców podatkowych, kancelarie prawne) ale także do osób których praca wiąże się z bezpośrednim kontaktem stałym lub „po incydentach” z państwowymi organami kontroli w firmach i instytucjach.
Przygotowanie do przesłuchań
Profesjonalne
przygotowanie do przesłuchań

świadków, podejrzanych, pokrzywdzonych, biegłych i innych...


 
Bez potrzeby zaznajamiania z przedmiotem sprawy,
Bez ograniczeń wynikających z regulacji wewnętrznych izb zawodowych,
Bez potrzeby ujawniania danych personalnych osoby korzystającej z usługi.
 

Z gwarancją pełnej poufności dla zleceniodawcy i jego klienta!
Inne usługi
Zobacz też inne usługi i szkolenia
na mojej stronie głównej:

Kontakt
KONTAKT

dodatkowe informacje w sprawie szkoleń i usług:6 0 6 . 6 3 3 . 4 4 8

s z k o l e n i a @ s p e c j a l i s t a . e d u . p l

Serwis o przesłuchaniach... | METODY i TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ | Przesłuchania policyjne. Przesłuchania ABW.  Przesłuchanie na prokuraturze. Przesłuchania CBA. Przesłuchanie w sądzie. Sposoby przesłuchiwania podejrzanych. Wydobywanie zeznań. Przesłuchania. Metody przesłuchań. Techniki przesłuchań. Sposoby przesłuchań. Wymuszanie zeznań. Zakazane techniki przesłuchań. Niedozwolone metody przesłuchań. Przesłuchanie podejrzanego. Przesłuchanie oskarżonego. Przesłuchanie świadka. Przesłuchanie zatrzymanego. Policja przesłuchania. Przesłuchanie pokrzywdzonego. Tortury w trakcie przesłuchania. Wzmocnione techniki przesłuchań. Ulepszone techniki przesłuchań. Zaawansowane techniki przesłuchań. Wzmocnione metody przesłuchań. Ulepszone metody przesłuchań. Zaawansowane metody przesłuchań. Prawo przesłuchania. Przesłuchujący. Przesłuchiwany. Słuchający. Słuchany. Manipulowanie przesłuchiwanym. Nielegalne metody przesłuchań. | Szkolenia METODY i TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ. Kursy METODY i TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ. | Metody i techniki oporu w trakcie przesłuchań szkolenie/kurs. | Artur Frydrych – Wykładowca, Licencjonowany detektyw – szkolenia techniki i metody przesłuchań.
Przez pierwsze 5 lat życia człowiek uczy się mówić. Potem przez kolejne 50 lat - uczy się milczeć!
Wróć do spisu treści